Thông báo chiêu sinh lớp CNTT tháng 08/2017

LỚP KHÓA BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI K. GIẢNG HỌC PHÍ

Chứng chỉ CNTT Cơ bản

 

CB09 Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 07/08/2017 Sinh viên

800.000

Nhóm >10

700.000 Khác

1.000.000

 

CB10 Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 08/08/2017
CB03 S 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 05/08/2017
CB04 C 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 05/08/2017

Chứng chỉ CNTT Nâng Cao

 

NC05 Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 07/08/2017
NC09 Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 08/08/2017
NC07 S 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 05/08/2017
NC08 C 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 05/08/2017

Mời đăng ký tại đây //goo.gl/forms/9kGhI5KjGbxp3qri1

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *