Nhân sự

1. ThS. Trương Việt Phương, Giám đốc Trung tâm

2. ThS. Thái Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm

3. ThS. Hứa Thị Ngọc Nga, Thủ quỹ

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Kế toán

5. ThS. Võ Thành Trí

6. Ông Huỳnh Quốc Tuấn

7. Bà Danh Thị Kim Huệ

8. Ông Phạm Thế Hào

Giảng viên & cộng tác viên

1. ThS. Phan Hiền, Phó trưởng Khoa CNTTKD

2. ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn, GV Khoa CNTTKD

3. ThS. Bùi Xuân Huy, GV Khoa CNTTKD

4. ThS. Trần Lê Phúc Thịnh, GV Khoa CNTTKD

5. ThS. Phạm Thị Thanh Tâm, GV ĐH Hoa Sen

6. ThS. Lê Thị Quỳnh Nga, GV Khoa CNTTKD

7. ThS. Hoàng Anh Tuấn, GV Khoa CNTTKD