Thông báo chiêu sinh lớp MOS tháng 08/2017

LỚP KHÓA BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI K. GIẢNG HỌC PHÍ
LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CHUẨN QUỐC TẾ (MOS)
MOS – WORD MOS_W4 Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 14/08/2017  

 

Sinh viên

800.000 Đ

 

Đăng ký >=10

700.000 Đ

 

Khác

1.100.000 Đ

MOS_W5 Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 15/08/2017
MOS_W6 S 7 – CN 08g00-11g00 7 buổi 19/08/2017
MOS – EXCEL MOS_E1 Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 21/08/2017
MOS_E2 Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 22/08/2017
MOS_E4 S 7 – CN 08g00-11g00 7 buổi 19/08/2017
MOS

POWERPOINT

MOS_P1 Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 21/08/2017
MOS_P2 Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 22/08/2017
MOS_E4 C7 – CN 13g30-14g30 7 buổi 19/08/2017

Mời đăng ký tại đây //goo.gl/forms/9kGhI5KjGbxp3qri1

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *